Offerte aanvragen

Maak mijn voorbeeld offerte

Offerte op maat

START NU

0$

Bedankt, we nemen spoedig contact met u op

Poedersnelblussers ABC manometer (Stap 2/6)

Kies welke type gewicht en aantallen. INFO: De poederbrandblusser is de standaardblusser voor kantoren, winkels. Geschikt voor branden van klasse A (vaste stoffen), B (vloeistoffen) en C (gas). Met keuringssticker voor het eerste jaar!

Poederblusser Hardo Fire Protection
- +
1

Poedersnelblusser ABC met manometer 6 kg

Poederblusser Hardo Fire Protection
- +
1

Poedersnelblusser ABC manometer 9 kg

Poederblusser Hardo Fire Protection
- +
1

Poedersnelblusser ABC drukpatroon 6 kg

Poederblusser Hardo Fire Protection
- +
1

Poedersnelblusser ABC drukpatroon 9 kg

U moet een item selecteren om door te gaan

VOLGENDE

Maak je keuze (Stap 1/6)

Doe-het-zelf installatie: Materialen worden opgehaald door de klant

Laten installeren door een erkend installateur

U moet een item selecteren om door te gaan

VOLGENDE

CO2-snelblussers B (Stap 3/6)

Kies je type aluminium of licht staal en gewicht. Infi: Specifiek voor omgevingen met kostbare apparatuur, elektrische installaties, musea of horeca-keukens. Ze veroorzaakt geen nevenschade. Met keuringssticker voor het eerste jaar!

CO2 brandblusser Hardo Fire Protection
- +
1

CO2-snelblusser B aluminium 2 kg

CO2 brandblusser Hardo Fire Protection
- +
1

CO2-snelblusser B aluminium 5 kg

CO2 brandblusser Hardo Fire Protection
- +
1

CO2-snelblusser B licht staal 5 kg

U moet een item selecteren om door te gaan

VOLGENDE

Schuimblussers AB met manometer (Stap 4/6)

Kies hoeveel liter en het aantal. INFO: De schuimbrandblusser is de standaardblusser voor kantoor, thuis en horeca en is het equivalent van 1 bluseenheid. Geschikt voor branden van klasse A (vaste stoffen) en B (vloeistoffen). Met keuringssticker voor het eerste jaar!

Schuimblusser Hardo Fire Protection
- +
1

Schuimblusser AB manometer 6 liter

Schuimblusser Hardo Fire Protection
- +
1

Schuimblusser AB manometer 9 liter

U moet een item selecteren om door te gaan

VOLGENDE

Kies je materialen en aantallen (All products)

- +
1

Poedersnelblusser ABC met manometer 6 kg (€ 64 per stuk)

- +
1

Poedersnelblusser ABC manometer 9 kg (€ 75)

- +
1

Poedersnelblusser ABC drukpatroon 6 kg (€ 75)

- +
1

Poedersnelblusser ABC drukpatroon 9 kg (€ 91)


- +
1

CO2-snelblusser B aluminium 2 kg (€ 100)

- +
1

CO2-snelblusser B aluminium 5 kg (€ 160)

- +
1

CO2-snelblusser B licht staal 5 kg (€ 123)

- +
1

Schuimblusser AB manometer 6 liter (€ 69)


- +
1

Schuimblusser AB manometer 9 liter (€ 79)

- +
1

Brandslang-haspel 20 meter 3/4" (€ 190)

- +
1

Brandslang-haspel 30 meter 1" (€ 220)

- +
1

Noodverlichting LED IP65 3 Watt, 3 uur auto. (€ 41)


- +
1

Noodverlichting LED IP65 4 Watt, 3 uur auto. (€ 48)

- +
1

Noodverlichting LED IP65 6,5 Watt, 3 uur auto. (€ 55)

U moet een item selecteren om door te gaan

VOLGENDE

Brandslangen-haspels (Stap 5/6)

Kies de lengte van de haspel en het aantal

- +
1

Brandslang-haspel 20 meter 3/4"

- +
1

Brandslang-haspel 30 meter 1"

U moet een item selecteren om door te gaan

VOLGENDE

Noodverlichting (Stap 6/6)

Kies het aantal Watt en aantal

- +
1

Noodverlichting LED IP65 3 Watt, 3 uur auto

- +
1

Noodverlichting LED IP65 4 Watt, 3 uur auto

- +
1

Noodverlichting LED IP65 6,5 Watt, 3 uur auto

U moet een item selecteren om door te gaan

VOLGENDE

Poedersnelblussers ABC manometer - Stap 2/6

Kies welke type gewicht en aantallen. INFO: De poederbrandblusser is de standaardblusser voor kantoren, winkels. Geschikt voor branden van klasse A (vaste stoffen), B (vloeistoffen) en C (gas). Met keuringssticker voor het eerste jaar!

Poederblusser Hardo Fire Protection
- +
1

Poedersnelblusser ABC met manometer 6 kg

Poederblusser Hardo Fire Protection
- +
1

Poedersnelblusser ABC manometer 9 kg

Poederblusser Hardo Fire Protection
- +
1

Poedersnelblusser ABC drukpatroon 6 kg

Poederblusser Hardo Fire Protection
- +
1

Poedersnelblusser ABC drukpatroon 9 kg

U moet een item selecteren om door te gaan

VOLGENDE

CO2-snelblussers B - Stap 3/6

Kies je type aluminium of licht staal en gewicht. Infi: Specifiek voor omgevingen met kostbare apparatuur, elektrische installaties, musea of horeca-keukens. Ze veroorzaakt geen nevenschade. Met keuringssticker voor het eerste jaar!

CO2 brandblusser Hardo Fire Protection
- +
1

CO2-snelblusser B aluminium 2 kg

CO2 brandblusser Hardo Fire Protection
- +
1

CO2-snelblusser B aluminium 5 kg

CO2 brandblusser Hardo Fire Protection
- +
1

CO2-snelblusser B licht staal 5 kg

U moet een item selecteren om door te gaan

VOLGENDE

Schuimblussers AB met manometer - Stap 4/6

Kies hoeveel liter en het aantal. INFO: De schuimbrandblusser is de standaardblusser voor kantoor, thuis en horeca en is het equivalent van 1 bluseenheid. Geschikt voor branden van klasse A (vaste stoffen) en B (vloeistoffen). Met keuringssticker voor het eerste jaar!

Schuimblusser Hardo Fire Protection
- +
1

Schuimblusser AB manometer 6 liter

Schuimblusser Hardo Fire Protection
- +
1

Schuimblusser AB manometer 9 liter

U moet een item selecteren om door te gaan

VOLGENDE

Brandslangen-haspels - Stap 5/6

Kies de lengte van de haspel en het aantal

- +
1

Brandslang-haspel 20 meter 3/4"

- +
1

Brandslang-haspel 30 meter 1"

U moet een item selecteren om door te gaan

VOLGENDE

Noodverlichting - Stap 6/6

Kies het aantal Watt en aantal

- +
1

Noodverlichting LED IP65 3 Watt, 3 uur auto

- +
1

Noodverlichting LED IP65 4 Watt, 3 uur auto

- +
1

Noodverlichting LED IP65 6,5 Watt, 3 uur auto

U moet een item selecteren om door te gaan

VOLGENDE

Uiteindelijke kosten (Stap 8/8)

De uiteindelijke geschatte prijs is:


Summary

Beschrijving Informatie Aantal stuks Prijs
Korting :
Totaal :
ALGEMENE VOORWAARDEN
 Bij verkoop van goederen blijven deze eigendom
van HARDO Fire Protection (hieronder vermeld
als HFP) zolang de factuur niet werd voldaan
zoals hieronder vermeld en behouden we het
recht om deze goederen ondubbelzinnig af te
halen.

 Facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vermelde
vervaldag op het bankrekeningnummer van HFP
dat wordt vermeld op de factuur. Indien de
factuur niet werd vereffend uiterlijk op de
vervaldag (bijkomend worden er 14
kalenderdagen extra toegestaan mits toeslag van
€20) dan is er van rechtswege en zonder enige
ingebrekestelling een conventionele moratoire
intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald
in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter
Bestrijding van de Betalingsachterstand. Elke
laattijdige betaling door de klant, geeft HFP
tevens het recht om een forfaitaire
schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de
factuurbedragen met een minimum van 40 EURO
en een maximum van 2500 EURO, dit ter
dekking van de administratieve kosten van HFP.Alle kosten als gevolg van het afdwingen van
betaling via minnelijke en gerechtelijke weg,
inclusief gerechtsdeurwaarders- en
advocatenkosten (rechtsplegingsvergoeding)
worden doorgerekend aan de klant. Het niet
betalen van één factuur op de vervaldag
(bijkomend worden er 14 kalenderdagen extra
toegestaan mits toeslag van €20), maakt
automatisch alle openstaande facturen opeisbaar,
ongeacht hun vervaldag.

 De overeenkomst/bestelling is van kracht indien
de klant zich akkoord verklaart via e-mail, per
brief of via ondertekening van de prijsofferte
schriftelijk of digitaal via e-mail. De
overeenkomst, bestelling of prijsofferte kan
NIET telefonisch worden bevestigd of
geannuleerd.

 De overeenkomst via factuur is geldig voor 1 jaar
en wordt stilzwijgend verlengd voor 1 jaar indien
de klant geen e-mail of brief heeft verstuurd met
de melding “geen overeenkomst meer te willen
met HFP”, dit 1 maand voor de vervaldatum van
het jaarlijks nazicht uitgevoerd het jaar voordien.Telefonisch kan de overeenkomst NIET
ontbonden worden.

 We verbinden ons ertoe het jaarlijks nazicht uit
te voeren in dezelfde maand van het vorige
nazicht, indien dit niet het geval mocht zijn
worden we niet aansprakelijk gesteld maar dient
de klant HFP te contacteren. Het nazicht wordt
dan uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen.

Herschrijf de volgende tekst in het veld

Captcha

STUUR MIJN OFFERTE DOOR